Základní školy

Město Vsetín je zřizovatelem pěti základních škol. Jejich seznam s možností prokliku na detail školy uvádíme níže.