Detail školy

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, příspěvková organizace

     Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost...                                        Linda Dobson

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

pojďte se s námi společně projít naší školou

ZŠ SYCHROV promo video 2PROHLÍDKA ŠKOLY  

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, příspěvková organizace je mladá, moderní škola. Nabízíme vzdělávání, při kterém uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů.

V současné době má škola 423 žáků, 23 žáků se individuálně vzdělává, 6 žáci se vzdělávají v zahraničí.

Ve škole pracuje 78 zaměstnanců, z toho 63 pedagogických pracovníků.

Ve škole působí Školní poradenské pracoviště, které pomáhá žákům, rodičům, ale také našim pedagogům:

 • výchovný poradce
 • školní speciální pedagog
 • školní psycholog
 • školní metodik prevence
 • kariérový poradce

Jsme škola respektující svobodný přístup ke vzdělávání různými formami. Nabízíme vzdělávání ve třídách, kde uplatňujeme nejen prvky tradičních metod, ale i prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů:

 • Splývavé čtení, Genetická metoda čtení
 • Hejného matematika
 • Metody kritického myšlení
 • Metody otevřeného vyučování

Žáci jsou v 1. – 3. ročníku hodnoceni slovně.

Orientujeme se na osobnostně sociální výchovu ve třídách. Každou první hodinu v pondělí je třídnická hodina. Žáci stmelují kolektiv na adaptačních kurzech. Záleží nám na zdravé komunikaci a zdravých vztazích mezi žáky, které chápeme jako základ pro bezpečné a efektivní učení.

Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků. Angličtina - již od 1. třídy, němčina, ruština na II. stupni.

Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. 

Podporujeme zdravý životní styl žáků ve smyslu stravování i odpovídajícího pohybu. Spolupracujeme se sportovními oddíly ve městě (oddíl stolního tenisu, FC Vsetín,  Biatlon Vsetín). Samozřejmostí jsou také sportovní kurzy (lyžařský, turistický, cyklistický, vodácký).       K dispozici máme také nově vybudovaný sportovní areál!

Budova školy se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě.

Disponujeme nadstandardními moderně a podnětně vybavenými prostorami. Prohlédněte si je ZDE. K dispozici máme odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou, školní jídelnu. 

VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ INTELEKTOVĚ NADANÝCH DĚTÍ (MIND)

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Součástí školy je také školní družina (kapacita 180 dětí), školní klub (kapacita 160 dětí) a školní jídelna.
 • Nabízíme širokou škálu zájmových kroužků
  • sportovní (fotbal, tenis, stolní tenis, sporťáček, jóga)
  • tvořivé (keramika, Pastelky)
  • ostatní (Všudybýlek, Kuchařík, Šachy, Malý vědec)

Těšíme se na Vás!

Kontakt

Adresa: MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín

E-mail: sekretariat@zssychrov.cz

Telefon: +420 603 874 639

ID datové schránky: 7j2iabh

Web: www.zsvsetinsychrov.cz

Ředitel/ka

Mgr. Pavlína Planková

Školské obvody

Ulice: 4. května, Bratří Hlaviců, Dolní Jasenka, Hluboká cesta, Horní Jasenka, Horní náměstí, Hrbová, Jabloňová, Jasenecká, Jiráskova č. p. 409 a č. p. 1126, Mládí, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Výšině, Nad Zámkem, Palackého, Plotky, Pod Babykou, Pod Pecníkem, Pod Vršky, Pod Zakopaniců, Podsedky, Příkrá, Radniční, Rodinná, Strmá, Sychrov, Trnková, Za Zámkem, Zahrádky.