Co potřebuji k zápisu?

Published by
  • Rodný list dítěte;
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce;
  • žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci.

V době od 11. 3. 2024 do 31. 3. 2024 se mohou zákonní zástupci na www.zapis-zs-vsetin.cz zaregistrovat a vytvořit elektronický profil svého dítěte. Následně si zde vyberou základní školu a vygenerují žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapis-zs-vsetin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ. Podáním vytištěné a podepsané žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ v den zápisu se zahájí přijímací řízení.

Categorised in:

This post was written by holbikova