Kam se dostavit k zápisu (mohu si vybrat školu)?

Published by

Pokud nechcete sami vybírat mezi školami, pak žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené městem Vsetín v tom školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (tak zvaná „spádová škola„). Tato škola přijme dítě vždy.
Pokud Vám spádová škola z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, můžete pro své dítě zvolit kteroukoliv jinou školu. V jiné než spádové škole však není přijetí Vašeho dítěte garantováno, protože
a) ředitel každé spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve svém vymezeném školském obvodu,
b) školy zřizované jinými zřizovateli než obcí přijímají děti podle svých kritérií do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Categorised in:

This post was written by holbikova