Jak postupovat v případě, že v den zápisu jsou rodiče s dítětem v nařízené izolaci nebo karanténě nebo např. v zahraničí?

Published by

Co nejdříve telefonicky informujte vedení školy a požádejte o náhradní termín (zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku).

Categorised in:

This post was written by holbikova