Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Odkazy na webové stránky třetích stran leží mimo naši oblast odpovědnosti. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za takové webové stránky. Přístup a používání těchto webových stránek je na vlastní riziko.

Kdo pracuje s daty, které nám poskytnete

Data, která nám poskytnete, spravuje administrátor webu, správce webového serveru a pracovníci následujících mateřských škol

 • Mateřská škola Vsetín, Benátky1175
 • Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537
 • Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
 • Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425
 • Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96
 • Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Data, která nám poskytnete za účelem správy žádostí o přijetí uchováváme pouze po dobu přijímacího řízení v daném roce.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. 

Požádat o soubor s exportem osobních údajů nebo o odstranění osobních údajů můžete na adrese vsetin@ezapisdoskol.cz.

Kam posíláme vaše data?

Vaše data neposíláme nikam! Jsou poskytnuta pouze pracovníkům mateřských škol, kteří spravují Vaše žádosti o přijetí. 

Seznam mateřských škol:

 • Mateřská škola Vsetín, Benátky1175
 • Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537
 • Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
 • Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425
 • Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96
 • Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://zapis-ms-vsetin.cz. Tyto webové stránky slouží k registraci k zápisu v mateřských školách města Vsetín. 

Tento web provozuje město Vsetín.

https://www.mestovsetin.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Formuláře

Veškerá data, která sbíráme pomocí formulářů jsou nezbytná data pro vygenerování Žádosti o přijetí a zároveň jsou to údaje, nezbytné k zahájení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání.

Informace potřebné k vygenerování žádosti o přijetí:

Žadatel:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa bydliště

Zákonní zástupci:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození 
 • Adresa trvalého pobytu
 • Adresa pro doručování písemností – pouze u společného zmocněnce
 • Kontaktní telefon – pouze u společného zmocněnce
 • Kontaktní e-mail  – pouze u společného zmocněnce, nepovinné
 • Datová schránka – pouze u společného zmocněnce, nepovinné

Informace potřebné k registraci uživatele do systému:

 • Uživatelské jméno
 • E-mail – na tuto e-mailovou schránku zasíláme zprávu s aktivačním odkazem účtu

Žádné další nebo nadbytečné informace nesbíráme.

Cookies

Cookies v HTTP protokolu označuje malé množství dat, které vytvoří webový server, pošle je Vašemu prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby jako je například preference jazyka, košík v e-shopu apod. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

Technické – první strany, krátkodobé, zajišťují základní funkce stránek
Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data, neslouží k osobní identifikaci uživatele.

Jak lze upravit využívání cookies

Cookies soubory můžete ve svém prohlížeči vymazat, zpravidla v Historii navštívených stránek, nebo můžete ukládání cookies blokovat. V tomto případě je pak funkcionalita stránek omezena. Více informací o blokování ukládání cookies naleznete na stránkách poskytovatele Vašeho prohlížeče. Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Cookies webu

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články, mapy atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Odkazy na webové stránky třetích stran leží mimo naši oblast odpovědnosti. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za takové webové stránky. Přístup a používání těchto webových stránek je na vlastní riziko.

Kdo pracuje s daty, které nám poskytnete

Data, která nám poskytnete, spravuje administrátor webu, správce webového serveru a pracovníci následujících mateřských škol

 • Mateřská škola Vsetín, Benátky1175
 • Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537
 • Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
 • Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425
 • Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96
 • Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Data, která nám poskytnete za účelem správy žádostí o přijetí uchováváme pouze po dobu přijímacího řízení v daném roce.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. 

Požádat o soubor s exportem osobních údajů nebo o odstranění osobních údajů můžete na adrese vsetin@ezapisdoskol.cz.

Kam posíláme vaše data?

Vaše data neposíláme nikam! Jsou poskytnuta pouze pracovníkům mateřských škol, kteří spravují Vaše žádosti o přijetí. 

Seznam mateřských škol:

 • Mateřská škola Vsetín, Benátky1175
 • Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537
 • Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
 • Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425
 • Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96
 • Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218